www.ultramarin.nl
schutsluizen | Schleusen | locks | les écluses
stuwen | Staustufen | barrages | barrages
Hartelsluis  
 
Hartelkanaal  
 
   
  als afsluiting van het Hartelkanaal tegenover de Oude Maas in de 1960er jaren gebouwde sluis voor binnenvaartuigen die bestemd zijn voor de Europoort. De sluis werd door de bouw van de Hartelkering en de doorsteek tussen de Maasmond (Nieuwe Waterweg) en het Hartelkanaal (Beerkanaal) overbodig en wordt alleen in verband met de waterkering gebruikt.
Als Abschluß des Hartelkanals gegen die Oude Maas in den 1960er Jahren errichtete Schleuse für Binnenschiffe, die von und zum Europoort fahren. Seit der Einrichtung des Hartelsperrwerks 1997 wird die Funktion der Schleuse nur noch in Verbindung mit dem Sperrwerk gebraucht.
A lock built in in the 1960es in connection with the Hartelkanaal to shut it off against the Oude Maas. It is used for inland navigation to and from the Europoort docks. Since the installation of the Hartelkering it has basically lost its function, only to be used in connection with the barrage.
 
   
 
De Hartelkering (1997) ligt in het Hartelkanaal bij Spijkenisse en maakt, net als de Maeslantkering, deel uit van de Europoortkering. De beweegbare kering bestaat uit schuiven die tussen torens worden opgehangen. De schuiven en torens van de kering hebben een bijzondere vorm. De schuiven zijn ellipsvormig en de torens ovaal. De aanleg van de Hartelkering is een direct gevolg van het besluit (1991) om in de Nieuwe Waterweg een stormvloedkering te bouwen.
Een waterkering in het Europoortgebied is dan noodzakelijk. Als de Maeslantkering de Nieuwe waterweg sluit, kan via Europoortgebied in extreme situaties net teveel zeewater naar binnen stromen en is de veiligheid van Zuid-Holland niet voldoende gegarandeerd. De Hartelkering maakt dit teveel aan water beheersbaar. Het beheer van de Hartelkering is in handen van waterdistrict Nieuwe Waterweg.
 
 
Die Hartelkering (Sperrtor) befindet sich im Hartelkanaal bei Spijkenisse und bildet - neben der Maeslantkering - einen Teil des Europoortkering-Abschlußsystems. Das bewegliche Sperrtor besteht aus Schiebern, die zwischen Türmen aufgehängt sind. Die Schieber haben eine elliptische Form, während die Türme einen ovalen Querschnitt besitzen. Die Anlage der Hartelkering geht unmittelbar auf den Beschluß von 1991 zurück, im Nieuwe Waterweg eine Sturmflutbarriere einzurichten.
In diesem Fall ist eine Sturmflutbarriere im Europoortgebiet vonnöten. Wenn das Maeslanttor den Nieuwe Waterweg abschließt, kann in außergewöhnlichen Situationen über das Europoortgebiet zuviel Wasser einströmen, so daß die Sicherheit von Südholland gefährdet wird. Die Hartelkering regelt diesen Wasserüberschuß. Die Verwaltung unterliegt dem Wasserdistrikt Nieuwe Waterweg.
 
 
gereed Fertigstellung opened in 1997
lengte schuiven Länge der Tore length of gates 49,3 m / 98 m
hoogte onderkant geopend Höhe Unterkante bei geöffn. Toren clearance below open gates NAP +14
kerende hoogte gesl. schuiven Höhe des geschlossenen Sperrtors eff. height of closed gates NAP +3m
statische sluiting statische Anzahl der Sperrungen statistical number of closings 1-2x per 10 j/J/yrs
 
 
bron/Quelle/source: www.deltawerken.com
 
     
©2005 779-shipmate